பசுமை சந்தை

என் பெயர் சிவா  விழுப்புரம் மாவட்டம்  15 லிட்டர் பால் கொடுக்கும் நல்ல பசு மாடு 3 வேண்டு வாய்ப்பு உள்ளவர்கள் தெரிவிக்கவும்  நன்றி

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s